Buďte vítáni!

Milí návštěvníci, 

buďte vítáni na stránkách poradny Fensestella.

Každý z nás se občas může dostat do situace, kdy mu jakoby vyhasíná plamínek vnitřní radosti, kdy tápe, rozhlíží se a ptá se kudy a jak dál. Jsou chvíle, kdy hledáme pomocnou ruku, která nás povzbudí a nasměruje v době tápání a nejistoty. A jedním z míst, kde je možné pookřát a načerpat povzbuzení na další cestu, je i poradna Fenestella.

Ano. Stojíme na počátku 21. století - doby informačně nebývale nabité. Máme k dispozici internet, záplavy knih, mnoho různých směrů osobního rozvoje, bezpočet duchovních nauk. Avšak i přes tyto nové možnosti zůstává setkání člověka s člověkem a vzájemné sdílení v plné míře ostatními prostředky nenahraditelné. Osobní setkání může být zdrojem blahodárného působení, které člověka naplní nadějí a důvěrou ve schopnost aktivně ovlivňovat svůj život.

I lidské slovo může být lékem. Léčivý rozhovor nabízí duchovní posilu a nový impulz. Vede k obnovení důvěry ve vlastní intuici, která je spolehlivým průvodcem na cestách životem. Naše obtíže mnohokrát pramení z toho, že na tuto skutečnost zapomínáme a bojíme se hlasu svého nitra naslouchat a důvěřovat. Léčivý rozhovor by měl probudit, rozvinout a posílit vnitřní síly, které zatím dřímají nevyužité. 

Fenestella je prostorem pro setkání. Je místem, kde se lze na chvíli zastavit, popovídat si o tom, co je pro vás v daném okamžiku naléhavé, a podívat se na to z jiného úhlu pohledu. Nemůže však převzít odpovědnost za váš život. Tato zodpovědnost je nepřenositelná a my bychom ji měli vědomě vzít do svých rukou

Slova, která zde zazní, nejsou návodem, který by měl být slepě následován. Mohou být jen nápovědou a klíčem, vedoucím k nalezení té pravé odpovědi ve vašem nitru. Protože jenom ta slova, která jako pravdivé sami pocítíme, jsme schopni vzít za své, a tak získat sílu k jejich uskutečnění. 

Možná zde uslyšíte zcela nový pohled na věc. Přesto Vám ho řeknu. Možná zde uslyšíte něco, co v dané chvíli slyšet nechcete. Přesto to řeknu, bude-li to třeba. :) A jindy možná připomenu něco, co jste už někdy slyšeli. A i tehdy to zopakuji, pokud to bude v daném okamžiku důležité.

A Proč? Protože v každé situaci nesou ta samá slova  nový impulz. Vždy zaznívají do jedinečného okamžiku a vnitřního rozpoložení. Protože je to pověstné "ťukání na dveře", které se jednoho dne nečekaně otevřou. Protože mnohé pravdy musí zaznít mnohokrát, než je v nitru uslyšíme a pochopíme jejich vnitřní smysl.

Ty nejdůležitější pravdy jsou prosté a jednoduché. Tak prosté, že je v komplikovaném a mnoha podněty zahlceném světě snadno přehlédneme, anebo ztrácíme schopnost spojit se s jejich pomáhající silou. Proto není od věci je tu a tam připomenout, dokud se nestanou nedílnou součástí naší přirozenosti. :)

A jelikož v dnešní době býváme častokrát velmi vytížení a těžko hledáme volnou chvíli, nabízí Fenestella i ON-LINE PORADNU - poradenství přes e-mail, skype či telefon. A tak můžete povzbuzení či potřebný impulz získat i v situaci, kdy je pro vás osobní návštěva z časových či jiných důvodů nedostupná. K písemné odpovědi se můžete opakovaně vracet, kdykoliv potřebujete.

FENESTELLA (v latině okénko) - otevírá symbolické okénko, kterým lze nahlédnout do vlastní duše. Nabízí pomoc lidem, kteří chtějí aktivně pracovat na sobě i svém životě, a neočekávají, že někdo jiný vyřeší jejich obtíže za ně. 

A jelikož stella v latině znamená hvězda, možná zde na chvíli zapomenete na každodenní shon a na okamžik pohlédnete vzhůru ke hvězdám...

V každém případě však zde naleznete vlídné přijetí a individuální přístup k vašim potřebám.

                          FENESTELLA - poradna pro duši                            

Ten, kdo zvítězil sám nad sebou, nemá již žádného většího nepřítele.

Raději zapálit jedinou svíčku, než si stěžovat na tmu.

Fenestella - poradna

777 316 914 help@fenestella.cz
Vytvořeno službou Webnode